Publikace

Bedřich Rozehnal: Z rozhovoru s Vladimírem Šlapetou

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten