Publikace

Lubomír Šlapeta: Letní dům Jana a Zenobie Vítězových, Rožnov

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten