Publikace

Josef Havlíček: Rodinný dům Ing. J. P., Čelákovice, 1939 - 1942

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten