Závěrečné práce

Senior cohousing, Na Moráni, Praha 2 - Nové město

Bc. Kseniia Chernozubova

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší možnost bydlení cohousingového typu pro skupinu starších lidí v centru města. Senior cohousing je v současnosti aktuální trend snažící se řešit problémy celkové stárnoucí populace formou vzájemné spolupráce obyvatel. V rámci zadání je řešený dům, který zahrnuje do sebe tři základní funkce: bydlení, společenské aktivity a ozdravovaní. Pozemek je velmi atraktivní, je v centru města, kde je dobrá dostupnost, občanské vybavení a místa pro odpočinek. Navržené urbanistické a architektonické řešení nabízí prostředí pro klidný i aktivní život komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.