Publikace

Individuální bydlení v přírodě, Vliv F. L. Wrighta na české architekty 1932 - 1942

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten