S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jan Kotěra (1871 - 1923) - zakladatel moderní české architektury

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Jan Kotěra (1871 - 1923) - zakladatel moderní české architektury - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten