S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Modern Architecture in Czechoslovakia 1900 - 1940

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Modern Architecture in Czechoslovakia 1900 - 1940 - analysis, treatment and current status in the context of projects and plans

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten