Publikace

Architekt Ladislav Žák - tvůrce nového bydlení a ochránce české krajiny

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten