S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Paul Engelmann (1891 - 1965) - Analyse, Aufbereitung und der aktuelle Stand im Rahmen der Projekte und Pläne

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten