S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dům čp. 4 v Litomyšli

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Typologický prototyp řadové stavby 18. století. Jedná se o dům v obci Litomyšl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten