Publikace

Budova bývalého OV KSČ v Písku: od výjimečnosti k podprůměrnosti

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Socialistická architektura tvoří neoddělitelnou součást našich měst. Stejně tak jako architektura jakéhokoliv jiného období vypráví důležitý příběh minulosti. Přesto, nebo právě proto si ji většina lidí spojuje především s režimem, který nás na čtyřicet let uzavřel před svobodným světem. Tyto často negativní konotace jsou o to silnější vůči bývalým budovám Komunistické strany Československa, ke kterým si jen obtížně hledáme pozitivní či alespoň neutrální vztah.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten