S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dějiny českého stavebního práva

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Monografické shrnutí dějin českého stavebního práva od jeho počátku do konce 19. století na základě soudobých právních norem s přihlédnutím k jeho uváděním do praxe a dodržováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten