Publikace

Sborník příspěvků a prezentací Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Ing. arch. Jaroslava Rolínková, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. František Novotný

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten