S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konkurs na Zemské stavební ředitelství roku 1806 aneb co musel stavitel umět

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Detailní průběh dobového výběrového řízení na místo inženýra u Zemského stavebního ředitelství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten