Publikace

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Nejnovější výsledky stavebněhistorického průzkumu hlavního žateckého kostela s románským jádrem (západní průčelí s věžemi), gotickým trojlodím s presbytářem. Kostel byl částečně zbarokizován.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten