S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Projekce v rukou předbřeznové státní byrokracie

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Vývoj projektu pozdně klasicistní přestavby kostela v Liboci u Prahy od

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten