S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dřevěné komíny v písemných pramenech druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Soudobá statistická hlášení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten