S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Grant GA ČR 103/00/1191 - Centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za rok 2002

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Soupis přírůstků získaných z grantových prostředků

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten