Publikace

Ledečské dominanty, hrad v Ledči

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Monografie ledečského hradu. Raně gotický hrad z poloviny 13. století, opevnňovaný a rozšiřovaný pozdně goticky a renesančně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten