Závěrečné práce

Most pro Prahu

Bc. Jonáš Kolařík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Propojení Karlína a Holešovic vnímám ve třech měřítkách – od návrhu ustálené městské struktury pro dvě neukončené lokality, přes návrh veřejného prostoru v křížení přírodní osy vltavských břehů s městskou osou náměstí, až po samotný středobod návrhu – most. Výzvou bylo zachování městského charakteru prostoru ve střetu s požadavky na protipovodňovou ochranu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.