S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za roky 2000, 2001

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Soupis přírůstků získaných z grantových prostředků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten