Publikace

Centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za roky 2000, 2001

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Soupis přírůstků získaných z grantových prostředků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten