Publikace

Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Rekapitulace závěru tradičních systémů nepřímého vytápění a jejich proměna v 19. století (přímá obsluha, úzké uzavřené komíny, nové vytápěcí zařízení pro kuchyně, epizoda s teplovzdušným vytápěním).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten