S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Rekapitulace závěru tradičních systémů nepřímého vytápění a jejich proměna v 19. století (přímá obsluha, úzké uzavřené komíny, nové vytápěcí zařízení pro kuchyně, epizoda s teplovzdušným vytápěním).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten