S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Grant "Centrální archiv stavebně historických průzkumů při Státním ústředním archivu"

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Základní informace o průběhu grantu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten