Publikace

Grant "Centrální archiv stavebně historických průzkumů při Státním ústředním archivu"

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Základní informace o průběhu grantu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten