S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Seznam SHP odevzdaných v roce 1999 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Anotace odevzdaných průzkumů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten