S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Der Einfluß der Legislative auf die Entwicklung baulicher Konstruktionen

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Der Einfluss der Legislative auf die Entwicklung baulicher Konstruktionen.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten