Publikace

Od gazdovstva k vilke. Ľudové obydlie na Zemplíne okolo roku 1950

Mgr. Maroš Volovár

Obdobie okolo polovice minulého storočia je bádateľsky nepatrne reflektovaným, a pritom snáď najzásadnejším prelomom vo vývoji ľudového obydlia na Slovensku. Na jeho začiatku stojí tradične sebestačná roľnícka usadlosť a na konci komfortná vilka družstevníka s len doplnkovým hospodárskym zázemím. Ako v tomto období prebiehal stavebný proces? Kto, ako a aké domy staval, z akých materiálov a s akými slohovými ohlasmi?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten