S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Historischer Haus - und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum

PhDr. Martin Ebel, Ph.D., doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Historischer Haus - und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten