Publikace

Seznam SHP odevzdaných v roce 1998 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Anotace odevzdaných průzkumů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten