Závěrečné práce

Pomůcka pro vinaře

Valová Sabina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Téma mé bakalářská práce je zaměřeno na návrh degustačního koštýře, pomůcky pro vinaře k natahování a následnému servírování vína. Celý návrh spočívá v obměně tvaru a materiálu. Koštýř je složen ze dvou elipsoidních nádob. Menší z nich je určena na vodu a vetší z nich, obohacena nerezovým servírovacím systémem, je na víno. Koštýř je primárně navržen pro degustace v menším počtu lidí. Jeho skladnost, nízká hmotnost a manipulace zajišťuje rychlý způsob obsluhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.