Publikace

Ľudové staviteľstvo a bývanie na Východoslovenskej nížine vo fotografických zbierkach

Mgr. Maroš Volovár

Zachytená fotodokumentácia ľudových stavieb Východoslovenskej nížiny pochádza výhradne z 20. storočia a prevažne z jeho druhej polovice. Spravujú ju významné múzejné, pamiatkové a národopisné inštitúcie na Slovensku a v Českej republike. S fotoaparátom región navštívili osobnosti ako Karel Chotek, Jitka Staňková, Ján Mjartan či Soňa Kovačevičová, prínosní však boli i zanietení lokálni bádatelia, predovšetkým Milan Bohucký. Relatívne neskorý odborný záujem o tunajšie ľudové staviteľstvo vyvažujú mnohé starobylé stavebné prejavy, ktoré táto okrajová oblasť dlhšie konzervovala. V príspevku predstavený archívny fotografický materiál je dôležitým prameňom poznania tradičného staviteľstva a bývania na Východoslovenskej nížine a obohatením pre všetkých záujemcov o hmotnú ľudovú kultúru nížinných oblastí vo všeobecnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten