Výstava ateliérových prací

Galerie Střed - Most

István Csontos

Anotace

Mojím cieľom bolo vytvoriť stavbu ktorá bude slúžiť nie len pravidelným nadšencom umenia ale aj príležitostným návštevníkom parku. Táto myšlienka bola nosnou časťou riešenia dispozície a pohľadového členenia. Stavba je rozdelená na dve základné časti. Presklené, otvorené prízemie ktoré sa snaží byť súčasťou parku a funguje aj ako výklad s možnosťou nazretia a prilákania okoloidúcich. Druhou častou je mohutné, z vonka uzavreté podlažie ktoré je výškovo v úrovni korún stromov. Uzavretie má za ciel eliminovať vonkajšie vnemy a umožniť tak návštevníkovi sústrediť sa na umelecké exponáty. Rovnomerné osvetlenie prirodzením svetlom je zabezpečené strešnými svetlíkmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel