Publikace

Amerikánsky dom na Zemplíne

Mgr. Maroš Volovár

Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu. Obytný štandard, pomaly rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďaka kapitálu Amerikánov – predstaviteľov veľkej vlny pracovnej emigrácie, ktorá zachvátila Uhorsko od konca 19. storočia. Východniari smerovali najmä do USA, kde sa zapájali do spolkového života, národne sa uvedomili a prostredníctvom krajanských spolkov významne zaslúžili o vznik Československa. Keď sa do staronovej vlasti vrátili, svoj na domáce pomery nadštandardný zárobok investovali do nákupu pôdy a do výstavby nebývalo reprezentatívneho obydlia. Staviteľmi domov, dodávaných spravidla „na kľúč“, boli miestni profesionáli, vyškolení v mestskom prostredí a uplatňujúci najmodernejšie dobové materiály a technológie i kreatívne zľudovené dekoratívne koncepty secesie a art deco. Aplikáciou týchto vymožeností na tradičné, zväčša ešte jednotraktové obytno-hospodárske dispozície vznikol jedinečný fenomén tzv. amerikánskych domov. Publikácia predstavuje charakteristické znaky, materiály a prvky týchto pamiatok, ktorých stavebné a výtvarné kvality ako i kultúrnohistorický význam si zaslúžia našu pozornosť. Ich posledné autentické ukážky dnes nenávratne zanikajú.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten