S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten