Závěrečné práce

REVITALIZACE TRNAVSKÉHO MÝTA

Írová Katarína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadanie diplomovej práce sa opiera o revitalizáciu územia, jedného z najväčších dopravných uzlov v Bratislave, Trnavského mýta. Cieľom návrhu bolo neformálne kultúrne prepojenie jednotlivých mestských častí, ktoré sa zbiehajú práve na území Trnavského mýta. Budova Tržnice, ktorá sa nachádza na riešenom území momentálne chátra a jej priestory sú nevyužité. Zmenou funkcie objektu, skvalitnením okolitého verejného priestranstva je možné pritiahnuť obyvateľov mesta k využívaniu nielen budovy ale aj nemalého priestranstva v oblasti Tržnice. Samotné znenie slova konverzia znamená funkčné pretvorenie budovy s čiastočným ponechaním stavebnej podstaty. Práve týmto heslom sa niesol celý návrh diplomovej práce. Návrh vychádza z existujúcej hmoty spolu s priznaným konštrukčným systémom stavby. Týmto spôsobom budova dostáva funkciu priechodu. Objekt je rozčlenený do štyroch častí, bývalý suterén objektu je pretvorený na dvojpodlažnú garáž, ktorá je v centrálnej časti mesta momentálne veľmi potrebná, ďalej samostatný živý parter, ktorý môže spolu s átriom fungovať nezávisle od ostatných prevádzok, ktoré sa v Dome umenia nachádzajú. Druhé podlažie patrí knižnici zatiaľ, čo tretie nadzemné podlažie je využívané, ako výstavný priestor. Veľký dôraz bol prikladaný taktiež okolitému verejnému priestranstvu, pretvorenie existujúcej spevnenej plochy na park a pešiu zónu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.