Publikace

Článek pojednává o stavebně historickém vývoji kostela na území zaniklé středověké vsi Aldašín a jeho vazbách na širší krajinné souvislosti. Jedná se výstup související s grantovým projektem: Historické vrstvy krajiny Černokostelecka, J.SGS14/086/OHK1/1T/15, řešitel Ing. arch. Jitka Poláková.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten