Publikace

Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Výklad dějin kostela v poslední době prodělal výrazné posuny. Publikace shrnuje a přehledně sumarizuje výsledky autorčiných prací věnovaných kostelu v Rovné. Provádí dějinami kostela od románských počátků, přes dosud blíže neidentifikované úpravy až k posledním obnovovacím pracím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten