Publikace

Jakuba většího v Rovné u Stříbrné Skalice

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Příspěvek ukazuje metodické postupy a způsoby přemýšlení doc. Radové-Štikové v podobě drobné skici s rukopisnými poznámkami. Ta zachycuje rekonstrukci interiéru románského tribunového kostela v Rovné u Stříbrné Skalice ve středních Čechách. Dosud nepublikovaný příspěvek přináší úvahu o tom, že významné součásti kostela dosud považované za raně středověké jsou výsledkem novověké úpravy spojené s druhotným využitím románských prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten