Publikace

Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých síní

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Vývoj jednoho z typů středoevropských městských domů - příklady z Jihlavy a srovnání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten