Publikace

SUBTILNÍ PROMĚNY PODOBY SÁLU NA ZÁMKU V KOLČI

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek se zbývá sálem v jižním křídle zámku, stavěném v letech 1712-13 vedle západního staršího křídla. Proměny sálu zámku stejně jako celého objektu je možné vystopovat v jednotlivých detailech rozsáhlejších stavebních fází i dílčích stavebních uprav a oprav v mezidobí mezi nimi. Stavebněhistorický průzkum jižního křídla zámku rozkryl podstatné stavební a vývojové souvislosti zkoumané památky - podobu a proměnu stavebních detailů, přesunů detailů (barokního okna aj.), oprav poškozené statiky (po r. 1815) a druhotné doplnky. Poznání stavební podoby je doplněno o postřehy z restaurátorského průzkumu proměny finálních povrchových úprav stěn reprezentativních prostor ve vztahu k daným etapám. Přestože se v historii opakoval neutěšený stav, byla při opravách patrna stálá snaha udržet solidní úroveň podoby venkovského šlechtického sídla . A to i v době, kdy byl již "jen" sídlem správce statku, včetně období meziválečného.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten