S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Vidět (a být viděn).

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

K otázce výhledu na příkladech menších feudálních sídel v Čechách ve středověku a raném novověku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten