Publikace

Vidět (a být viděn).

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

K otázce výhledu na příkladech menších feudálních sídel v Čechách ve středověku a raném novověku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten