S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Výpověď stavební historie domu čp. 509 pro poznání dějin Havelského Města

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Vněkolika částech popsaný výzkum domu č.p. 509 přinesl poznání nejen stavebních metod a transformace obrazu jednoho z staroměstských domů v fázích gotické I a III, ale je inprizmatem výstavby celého města v daném období.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten