Publikace

PROBLEMATIKA ABSENCE NOREM - POHLEDOVÝ BETON

Ing. Monika Utěšená, Ing. Jan Šesták

Článek analyzuje problematiku absence technických norem a předpisů pro pohledový beton v závislosti na jeho estetické kvalitě a definuje možnosti přístupu k návrhu a projektové dokumentaci, které by účinně vedly k požadovanému vizuálnímu výsledku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten