Publikace

Jak se staví klenba?

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

3D skenování a možnosti práce s jeho výstupy na příkladu tvrze Popovice, okres Benešov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten