Publikace

Kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Výsledky kombinace archeologického a stavebněhistorického průzkumu odhalily zachované části zrušeného kostela, a to od jeho románských počátků Nalezeny stavební fáze románská, gotická ze 14. stol., renesanční ze 16. stol. A raně barokní.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten