Publikace

Přístup nebo pobyt? K výpovědi orientace portálů.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Orientace některých portálů v pozdním středověku a v novověku ukazuje, že v některých případech byl důležitšjší akt pobytu v obytné nebo reprezentativní místnosti, než přístup příchozího. Jev lze sledovat patrně poprvé na Albrechtsburgu v Míšni, nápadná je jeho koncentrace v severních Čechách.. K tomuto jevu náležejí také portály, řešené oboustranně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten