Publikace

U. Klein, G.U. Grossmann: Das Dürer- Haus - neue Ergebnisse der Forschung, Norimberk 2007

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvky z pohledu různých kulturněhistorických oborů k domu, životu, práci a souvisejícímu prostředí A. Dürera.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten