S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Různá okna v téže době na jednom domě

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Různé příčiny různé podoby oken v jedné době na jednom domě

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten