Publikace

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem: Klenba nad křížením lodí

Ing. arch. Miroslav Krejčíř

Na podkladu získaného geodetického zaměření (Gekon, spol. s r. o.) bylo provedeno vlastní doměření bodů plochy klenební kápě v půdorysném rozsahu 1/4 klenebního pole. Pomocí křivek rovinných řezů plochy vzniklé na základě sítě zaměřených bodů byl rekonstruován tvar klenební kápě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten