S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zásady péče o státní hrady, zámky a kláštery.

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek se zabývá péčí o svébytnou a v evropském měřítku ojedinělou kategorii veřejně přístupných památek, která zahrnuje státní hrady, zámky a kláštery, které jsou ve správě Národního památkového ústavu. Podrobně specifikuje hlavní zásady kvalifikované péče o tyto vysoce autentické památky. Zdůrazňuje nutnost respektu k památkám, s primární funkcí unikátního exponátu. V péči o tuto kategorii památek formuluje zásady pro uchování celistvosti areálů se vší rozmanitostí, s vysokou autenticitou a v úplné komplexnosti (urbanismus, stavební podstata, výzdoba a mobiliární výbava).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten