Publikace

Předprojektová příprava a projektová dokumentaace v procesü péče o památky

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten